020202, Акмолинская область,
Аршалынский р-н, аул Жибек Жолы,
ул. Карасу, строение 14

ГККП «Астана Коркем Куйма комбинаты» г. Астана Республика Казахстан